23 april 2018

Privacy Policy

3D4ALL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

VERWERKINGSDOELEINDEN
3D4ALL bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw bedrijfsnaam, BTW nummer, contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich uitschrijven door een eenvoudig mailtje naar info@3d4all.be.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,][(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),][(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)]van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

FOTO’S – AFBEELDINGEN VAN PERSONEN
Het verwerken en bewaren van 3D modellen van personen valt onder de privacywetgeving voor het verwerken van gevoelige persoonsinformatie. Ook hier heeft u als klant de keuze om het model bij 3D4ALL of zelf te bewaren. Wij nemen dan ook de nodige technische en organisatorische maatregelen voor beveiliging en back up van deze bestanden. Voor het maken van 3D modellen van minderjarige personen vragen wij schriftelijk toestemming van een ouder of voogd.

3D4ALL VERKOOPT UW GEGEVENS NIET
3D4ALL zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

COOKIES
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en die gebruikt worden voor direct marketing. 3D4ALL gebruikt GEEN cookies.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van 3D4ALL, dan kunt u contact met ons opnemen op info@3d4all.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.